GUA

Obsahuje písmená: GUA
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
gróf Üchtritz-Amade (Emil) 1.pol.20. stor.