GÜA

Obsahuje písmená: GUA
Rozmer: 27 x 13 x 6
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
gróf Üchtritz-Amade (Emil) 1.pol.20. stor.