-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 25,5 x13 x 6,5
Zberateľ: KPÚ Nitra
datovanie: do 17. storočia
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Šaľa
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Jednoduchý kríž

Poznámka:
17. stor.