LV

Obsahuje písmená: LV
Rozmer: 30 x 15 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Levoča
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Löcse város (Mesto Levoča). Mestská tehelňa sa spomína už v roku 1849.