-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30 x 15 x 5,5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Jednoduchý kríž

Poznámka:
17. - 18. stor.