-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30 x 15,5 x 6,5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Jednoduchý kríž