MO

Obsahuje písmená: MO
Rozmer: 27.5 x 13.5 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Monogram

Poznámka:
Tehelňa : Modra (stará tehelňa na Hlinách)