PK

Obsahuje písmená: PK
Rozmer: 28,5 x 14 x 7,5
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Prachár Károly, majiteľ tehelne, 20.stor.