Obsahuje písmená: PS
Rozmer: 28,5 x 13,5 x 6,5
Zberateľ: SNM - AM
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Piešťany
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Papánek Štefan, tehelňa v Chtelnici, 1. pol. 20. stor.