CGH

Obsahuje písmená: CGH
Rozmer: 27 x 13 x 6
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Crozolli, Grünfeld a Holota, parná tehelňa v Nových Zámkoch, 30. roky 20. stor.