-srdce

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Srdce

Poznámka:
1. pol. 20. stor.