1

Obsahuje písmená:
Rozmer: 27,5 x 13 x 6,5
Zberateľ: KPÚ Žilina
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Liptovský Mikuláš
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív