3

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Kežmarok
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív