4

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30,5 x 15 x 6
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Trebišov
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív