8

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28,5 x 14 x 7
Zberateľ: Mário Kramár
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív