12

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30,5 x 15,5 x 6
Zberateľ: Ľubomír Ščevík
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Galanta
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív