AA

Obsahuje písmená: A
Rozmer: 29,5 x14 x 6,5
Zberateľ: AÚ SAV
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Galanta
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
19. stor.