-kosoštvorec

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30 x 15 x 7
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: iné