-krúžok

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29 x 14 x ?
Zberateľ: v stavbe
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: iné