-krúžok

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28 x 14 x 5
Zberateľ: Mário Kramár
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Levice
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: iné