AABB

Obsahuje písmená: AB
Rozmer: 29.5 x 14.5 x 6.5
Zberateľ: v stavbe
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Šaľa
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
AABB = Archiabbatia (arciopátstvo). Diakovský benediktínsky kláštor bol v správe Pannonhalmského arciopátstva