._.

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: iné