AEDS

Obsahuje písmená: AEDS
Rozmer: 26 x 13 x 5,5
Zberateľ: Ľubomír Ščevík
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Šaľa
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Archiepiscopatus Dominium Saliensis - slov. Šalianske panstvo Ostrihomského arcibiskupstva