AU

Obsahuje písmená: AU
Rozmer: 29,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: Múzeum P. O. Hviezdoslava
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dolný Kubín
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Árvai Uradalom - maď. panstvo Orava