BS

Obsahuje písmená: BS
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa v Závode (Salamon Berger)