BT

Obsahuje písmená: BT
Rozmer: 28,5 x 14 x 7
Zberateľ: Ľubomír Ščevík
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nitra
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív