CFM

Obsahuje písmená: CFM
Rozmer: 23,5 x 14,5 x 5,5
Zberateľ: Marko Vateha
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Stropkov
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
? Comes Tahy M., v 19. stor. boli zemepánmi Stropkova Tahyovci