CH

Obsahuje písmená: CH
Rozmer: 28,5 x 13,5 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa : Čajkovič Hrdlovič (Vištuk)