GPJ

Obsahuje písmená: GPJ
Rozmer: 29,5 x 14 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Pezinok (Gróf Pálffy János kon. 19. stor. - zač. 20.stor.) Zánik Pálffyho tehelne 1901