GS

Obsahuje písmená: GS
Rozmer: 27,5 x 14 x 6
Zberateľ: KPÚ Žilina
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Žilina
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Žilinská mestská tehelňa v prenájme (nájomcovia: Viliam Spierer, Leopold Brüll, Benjamin Gross) alebo tehelňa Eduarda Schlesingera alebo Jakuba Glasera, roky 1870-1900