ADP

Obsahuje písmená: ADP
Rozmer: 29 x 14.5 x 7
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Región: Senec
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
pravdepodobne AEDP = Archiepiscopatus Dominium Posoniensis - Bratislavské panstvo Ostrihomskej arcidiecézy