HO

Obsahuje písmená: HO
Rozmer: 28 x 13 x ?
Zberateľ: Ľubomír Ščevík
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív