1

Obsahuje písmená:
Rozmer: 27,5 x 13,5 x 7
Zberateľ: SNM-AM
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Levice
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
*varianty 1,2,3,4