JPODOBA

Obsahuje písmená: JPDOBA
Rozmer: 27 x 13,5 x 6,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Bánovce nad Bebravou
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Ján Podoba, tehelňa v Malých Ostraticiach (Partizánske), 20. stor.