JV

Obsahuje písmená: JV
Rozmer: 29 x 14,5 x 6
Zberateľ: KPÚ Žilina
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Žilina
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív