KK

Obsahuje písmená: K
Rozmer: 27,5 x 12,5 x 6
Zberateľ: Mário Kramár
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nitra
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív