CN

Obsahuje písmená: CN
Rozmer: 28.5 x 14.5 x 7
Zberateľ: SNM-AM
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nitra
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Civitas Neutra (mesto Nitra) alebo Capituli Nitriensis (Nitriansky kapitula). Tak mesto ako aj kapitula mali vlastné tehelne -uvádzajú sa od druhej polovice 18. stor. po 90. roky 19. stor.