AEDP

Obsahuje písmená: AEDP
Rozmer: 30,5 x 15 x 5,5
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Archiepiscopatus Dominium Posoniensis - Bratislavské panstvo Ostrihomskej arcidiecézy