AEUD

Obsahuje písmená: AEUD
Rozmer: 30 x 14,5 x 7
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Arciepiscopatus Ujvariensis Dominium - Novozámocké panstvo Ostrihomskej arcidiecézy