AG

Obsahuje písmená: AG
Rozmer: 29,5 x15 x 6
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Nitra
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
kon. 19. - 1. pol. 20. stor.