PJ

Obsahuje písmená: PJ
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Rožňava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív