7

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Vladimír Vaník
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Tvarovaná
Región: Kežmarok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív