MO 1689

Obsahuje písmená: MO
Rozmer: 32,5 x 16 x 7,5
Zberateľ: Ivan Osuský
datovanie: 17. - 18. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje dátum do roku 1800
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Súvis so značkou MODG