AEUD

Obsahuje písmená: AEUD
Rozmer: 30 x 14,5 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Šaľa
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Arciepiscopatus Ujvariensis Dominium - Novozámocké panstvo Ostrihomskej arcidiecézy