BRIX VINCZE GÉPTÉGLAGYÁRA

Obsahuje písmená: BRIXVNCZEGPTLAY
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: SNM - AM
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Trenčín
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív