ELSO KOMAROMI

Obsahuje písmená: ELSKOMARI
Rozmer: 30 x 14 x 6,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Šaľa
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa v Komárne: Első Komáromi - maď. Prvá komárňanská tehelňa