HG

Obsahuje písmená: HG
Rozmer: 28,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa v Gbeloch - Herman Armin Grünmandl (1905 - 1939)