EN

Obsahuje písmená: EN
Rozmer: 28,5 x 14 x 6
Zberateľ: AÚ SAV
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Myjava
Región: Piešťany
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív