ŠP

Obsahuje písmená: SP
Rozmer: 28 x 13 x 6,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Piešťany
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Štefan Papánek, tehelňa v Chtelnici, 1. pol. 20. stor.