MSK MUŽLA

Obsahuje písmená: SKMUZLA
Rozmer: 28 x 13,5 x ?
Zberateľ: Peter Szkokan
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
MŠK = Mužlanský Štátny Komisariát